May 2018
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Επισκεψιμότητα

Σήμερα20
Χθές18
Αυτή την εβδομάδα20
Αυτό το μήνα11579
Συνολικοί επισκέπτες50246

Currently are 29 guests and no members online


VCNT - Visitorcounter

Τα νέα μας

Σύστημα Ασφαλείας
σε φωτοβολταϊκό πάρκο
Μια νέα προσέγγιση με παγίδευση των
SOLAR PANELS μέσω πλαστικής οπτικής ίνας

Η ανάγκη
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα τον τελευταίο καιρό αποτελούν μια
επένδυση πολλά υποσχόμενη στον υποψήφιο επενδυτή. Πά-
ρα πολλές εγκαταστάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, πολλές
βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και άλλες περιμένουν
να υλοποιηθούν. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φω-
τοβολταϊκών αυξάνεται και μαζί με αυτό αυξάνονται και οι α-
νάγκες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Μέχρι πρότινος η χρήση συναγερμών σε συνδυασμό με φω-
τοηλεκτρικούς ανιχνευτές τύπου BEAM καθώς και κυκλωμά-
των CCTV, ήταν η συνηθισμένη μέθοδος προστασίας των ε-
γκαταστάσεων. Λόγω της φύσης της επένδυσης οι επενδυτές
ζητούν οικονομικά συστήματα ασφαλείας, τα οποία θα πρέ-
πει να δίνουν λύση στο θέμα της ασφάλειας με χαμηλό όμως
κόστος. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πολλές λύσεις για
την προστασία των εγκαταστάσεων θεωρούνται απαγορευτι-
κές ως επένδυση, με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται.
Η χρήση φθηνών συστημάτων με δέσμες BEAM δεν παρέχουν
τη μέγιστη αξιοπιστία και κατά τη διάρκεια του χρόνου και των
εποχών επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα, όπως ομίχλη,
ισχυρή βροχή ή ακόμα και από τη βλάστηση κατά τη διάρκεια
του χρόνου, δίνοντας πολλά False Alarm.
Η λύση
Υπάρχει λοιπόν μία λύση που προτείνει η εταιρεία Dedalos Security

για την ασφάλεια των φωτοβολταϊκών πάρκων,
που ελαχιστοποιεί αυτά τα προβλήματα και παρέχει μια αξιό-
πιστη φύλαξη - και κυρίως του εξοπλισμού των εγκαταστά-
σεων από κλοπή.
Η λύση αυτή προβλέπει ότι τα Solar Panels που αποτελούν
την καρδιά του εξοπλισμού «παγιδεύονται» με τη βοήθεια ο-
πτικής ίνας και αν κάποιος θελήσει να αφαιρέσει έστω και έ-
να Solar Panel από τη θέση του, τότε το σύστημα δίνει Alarm
προστατεύοντας ουσιαστικά τον εξοπλισμό. Λόγω της φύσης
της λειτουργίας του συστήματος οι περιπτώσεις False Alarm
είναι απειροελάχιστες, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η
αξιοπιστία του συστήματος.


Σύστημα Ασφαλείας
σε φωτοβολταϊκό πάρκο
Μια νέα προσέγγιση με παγίδευση των
SOLAR PANELS μέσω πλαστικής οπτικής ίνας
case study

H ανάγκη προστασίας των φωτοβολταϊκών
πάρκων είναι πλέον δεδομένη και όσοι
επενδύουν σε μια τέτοια εγκατάσταση είναι
λογικό να αναζητούν μία λύση ασφάλειας που
θα είναι αποτελεσματική και παράλληλα
οικονομική, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του χώρου. Αυτή ακριβώς την
πρόκληση αντιμετωπίζει με επιτυχία το σύστημα
που προτείνουμε.

Πώς λειτουργεί το σύστημα
Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα
LOOP απο μια οπτική ίνα με αρχή και τέλος. Στην αρχή της ο-
πτικής ίνας με μία ειδική συσκευή (Optical Transmitter) διο-
χετεύουμε μία φωτεινή δέσμη. Στην άλλη άκρη της ίνας υ-
πάρχει ένας δέκτης (Receiver) ο οποίος συνεχώς ελέγχει την
ύπαρξη φωτός κατά μήκος της οπτικής ίνας.
Η οπτική ίνα περνάει από όλα τα SOLAR PANELS κατά τέτοιο
τρόπο, έτσι ώστε αν κάποιος επιχειρήσει να αφαιρέσει κάποιο
panel, τότε θα αναγκαστεί να την κόψει. Σε αυτήν την περί-
πτωση ο δέκτης ανιχνεύει τη διακοπή της δέσμης και ανοιγο-
κλείνει κάποιο ρελέ.
Η εντολή ( Normal Open ή Normal Close) μεταβιβάζεται κατό-
πιν σε κάποιο σύστημα συναγερμού ή κάποια συσκευή που
μπορεί να στέλνει μηνύματα SMS σε προκαθορισμένα νού-
μερα τηλεφώνου, να παίρνει τηλέφωνο ή να συνδέεται με κέ-
ντρο λήψης σημάτων έτσι ώστε να μεταδοθεί η Πληροφορία
αποκοπής της δέσμης, που σημαίνει απόπειρα αφαίρεσης του
panel. Σε συνδυασμό τώρα με ένα σύστημα CCTV μπορούμε να
συνδεθούμε με το πάρκο, να δούμε τι συμβαίνει και να δρά-
σουμε ανάλογα. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα μέσω συστήμα-
τος GSM να μιλήσουμε στον παράνομο εισβολέα και να τον
προειδοποιήσουμε να απομακρυνθεί απο την εγκατάσταση. Ο
τρόπος εφαρμογής της οπτικής ίνας στα πάνελ είναι απλός και
γίνεται μέσω των οπών πάνω στη βάση των Panels.
Υπάρχουν ακόμη - εφόσον κάποιος το επιθυμεί - και ειδικά
μπουλόνια για χρήση σε πάνελ που έχουν διαφορετική κατα-
σκευή. Το LOOP μπορεί να έχει μήκος 300μέτρων - και πάνω α-
πό αυτή την απόσταση μπορούν χα χρησιμοποιηθούν ενισχυ-
τές φωτός με πρακτικά απεριόριστη κάλυψη.
Μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα με 2500 panels μπορούν να δου-
λέψουν με LOOP 2500 ή 3000 μέτρων με άριστη απόδοση. Ο
μηχανικός που μελετά την εγκατάσταση βρίσκει τον καλύτε-
ρο και πιο σύντομο δρόμο για το πέρασμα της οπτικής ίνας και
υπολογίζει ακόμη και πόσους ενισχυτές χρειάζεται το πάρκο
για τη λειτουργία του.
Το σύστημα δίνει ουσιαστική προστασία με πολύ χαμηλό κό-
στος και λόγω των υλικών που είναι φθηνά, καθώς και των ερ-
γατικών, με το δεδομένο ότι η πλαστική οπτική ίνα είναι απλό
να ‘δουλευτεί’ ακόμη και από μη εξειδικευμένο προσωπικό,
σε αντίθεση με τη γυάλινη οπτική ίνα.

br /

br /